0877799944

Спа център

15 m²
4.5 x 3.5

6 860 евро

Цена на комплект за Спа център от трупи с диаметър 18 см. — 6860 евро с ДДС и доставка.

Доставяните домокомплекти включват:

За сглобяване на домокомплектите е необходимо да има  предварително подготвен фундамент — лентов или равна армирана плоча.

Разтоварването на комплекта не е включено в цената.

Форма за обратна връзка