0877799944

Дървена двуетажна къща 33 m²

33 m ²
4.5 x 4.5

10 000 евро

Доставяните домокомплекти включват:

За сглобяване на домокомплектите е необходимо да има  предварително подготвен фундамент — лентов или равна армирана плоча.

Разтоварването на комплекта не е включено в цената.

Характеристики:

Форма за обратна връзка