0877799944

Домокомплект за малка къща 30m² плюс удължена стряха над тераса с площ 13m²

30 m²

10 200 евро

Цена на комплекта от трупи с дебелина 18 см. — 10 200 евро с включена доставка и ДДС! 

Доставяните домокомплекти включват:

За сглобяване на домокомплектите е необходимо да има  предварително подготвен фундамент — лентов или равна армирана плоча.

Разтоварването на комплекта не е включено в цената.

Форма за обратна връзка